Regulamin

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY

1. Serwis szczuplejsza.pl posiada informacyjno-poradnikowy profil i zawiera artykuły o odchudzaniu, dietach, zdrowym stylu życia.

2.1. Aby móc opublikować artykuł należy skontaktować się z administratorem serwisu szczuplejsza.pl – oznacza to akceptację regulaminu.

3. Odpowiedzialność prawną za treści zawarte w artykułach znajdujących się w serwisie ponoszą wyłącznie ich autorzy.

4. Właściciel serwisu szczuplejsza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów zamieszczanych w serwisie ani za komentarza pozostawiane pod artykułami przez osoby trzecie. Wszystkie teksty powinny mieć charakter ogólny i nie mogą stanowić porady, ani instrukcji postępowania – właściciel serwisu nie jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone zastosowaniem się lub brakiem zastosowania do treści zawartych w artykułach.

5. Teksty będące rażącą reklamą firm, usług, produktów lub stron internetowych będą automatycznie odrzucane.

6. Administrator ma prawo do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny oraz do dokonywania w nim zmian. Artykuły, które nie spełniają wymogów regulaminu nie będą publikowane.

7. Zgodnie z art. 166 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania i dokonywania przedruku treści dostępnych na szczuplejsza.pl. Naruszenie tego punktu regulaminu będzie skutkowało natychmiastowym zgłoszeniem tego faktu na policję.

DODAWANIE ARTYKUŁÓW

1. Artykuł zamieszczany na portalu szczuplejsza.pl powinien być unikalny oraz atrakcyjny dla użytkowników.
1.1. Tekst musi mieć charakter informacyjno-rozrywkowy.
1.2. Artykuły zamieszczane w serwisie nie mogą znajdować się na innych stronach www.

2. Artykuł musi zgodny z zasadami polskiej pisowni.

3. Minimalna długość każdego tekstu wynosi 2 500 znaków (z wyłączeniem spacji).

4. Wymagane formatowanie:
– śródtytuły
– podział na akapity (artykuły z ciągłym tekstem będą odrzucane).

5. W artykule może znaleźć się 1 link.
5.1. Link musi prowadzić do strony, która związana jest z tematem artykułu.
5.2. Link nie może prowadzić do strony zawierającej treści niezgodne z polskim prawem lub do stron dla dorosłych.
5.3. Link można umieścić po min. 300 znakach.
5.4. Link może pojawiać się tylko w formie url.

6. W artykule musi znajdować się grafika zgodna z jego treścią oraz nienaruszająca postanowień Ustawy o prawach autorskich.

7. Autor opublikowanego artykułu zaświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie.

8. W artykule wyrażane są prywatne opinie autora, a nie właściciela serwisu. Administrator serwisu szczuplejsza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych artykułów ani za szkody wynikające z wykorzystania owych treści.